Pająki i żółwie
PAJĄK
🕷️Wije pająk sieci,
Dla kogo? Dla dzieci.
Nazwijał, naplątał
Prawie się zaplątał ☺️🕷️
ŻÓŁW
🐢Gdy w skorupie smacznie śpi
Inne życie sobie śni.
I w przepięknych swych marzeniach
Biega, skacze bez wytchnienia.☺️🐢