Nowalijki wiosenne -Wrocław
W Ancymonkach łączymy aktywności dla lepszego efektu terapeutycznego👉
🩵 Realizacja podstawy programowej: Nowalijki wiosenne
🩵 Trening umiejętności społecznych: wyjście na zakupy, właściwe zachowanie w sklepie, przestrzeganie norm społecznych
🩵 Integracja sensoryczna: doświadczanie warzyw smakiem, kolorem, zapachem i dotykiem
🩵 Wybiórczość pokarmowa: wychodzenie poza wzorce żywieniowe