Psycholog

200 zł
Psycholog
Psycholog nie ocenia rodzica i nie rozlicza go ze stosowanych metod wychowawczych.
Specjalista stara się wesprzeć opiekunów swoją wiedzą, doświadczeniem, tak by minimalizować stres rodzica, a tym samym umożliwić harmonijny rozwój relacji w całej rodzinie.
Jeżeli zauważyłeś u swojego dziecka, że:
⭐️ rozwija się nieharmonijnie, nie nadąża za równieśnikami
⭐️ mało mówi, jest zamknięte i wycofane
⭐️jest nadaktywne
⭐️bawi się w nietypowy sposób – wywołując niepokój rodzica
⭐️jest agresywne, niespokojne
⭐️ ma kłopoty zdrowotne, których nie potrafią wyjaśnić lekarze
⭐️ ma tiki nerwowe
⭐️ma zaburzenia lękowy, w odżywianiu się
⭐ma zaburzenia powstałe w związku ze stresem
⭐️ bądź istnieją inne czynniki, zachowania i interakcje które wzbudzają Państwa niepokój
NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM JEST ZASIĘGNĄĆ PORADY SPECJALISTY❤