Neurologopeda i Logopeda

200 zł
Neurologopeda i Logopeda

NEUROLOGOPEDA

🫶Neurologopeda jest specjalistą zajmującym się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego.
🫶Neurologopeda pracuje z pacjentami z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, małymi dziećmi z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy o podłoży neurologicznym.
🫶Ponadto neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią funkcji pokarmowych u dzieci i osób dorosłych.
LOGOPEDA
Logopeda to nie tylko terapeuta od wad wymowy. Pomaga namierzyć i usunąć bariery w komunikacji językowej, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka.‼️
Z dzieckiem do logopedy należy udać się kiedy zauważysz że :
⛔️dziecko dwuletnie ma ograniczony zasób słownictwa (kilka, kilkanaście słów) lub ⛔️nie mówi, nie tworzy prostych zdań typu „mama am”
⛔️niezależnie od wieku, dziecko mówi niewyraźnie, wypowiedzi są niezrozumiałe
⛔️dziecko nie reaguje na polecenia, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego,
⛔️wypowiada niezrozumiałe ciągi dźwięków, nie reaguje na imię
⛔️podczas artykulacji dziecko wysuwa język między zęby
⛔️dziecko ma często otwartą buzię, nadmiernie się ślini
⛔️dziecko w 4 roku życia nie wymawia głosek s,z,c,dz (mówi np śłońce zamiast słońce)*
⛔️dziecko w 5 roku życia nie wymawia głosek sz, rz, cz, dż (mówi np. safa zamiast szafa)*
⛔️dziecko w 6 roku życia nie wymawia głoski r*
⛔️dziecko 7- letnie nie wymawia jakichś głosek lub wymawia je w sposób zdeformowany
⛔️dziecko ma trudności z nauką czytania, pisania