Integracja sensoryczna

200 zł
Integracja sensoryczna
🕵 Terapia Integracji Sensorycznej ⁉️ Na czym polega i do kogo jest skierowana terapia SI ⁉️
🕵 Jest to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej skutecznych metod, stosowanych w terapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie:
✅umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, ✅trudności z utrzymaniem równowagi);
✅problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, ✅kłopoty z koncentracją uwagi);
✅opóźnionego rozwoju mowy;
✅opanowywania umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, ✅dysortografii, kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się);
✅nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD);
✅nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;
✅nadwrażliwości na ruch (negatywna reakcja na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjna)
🦶👋🤝👀👃Terapia polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców zmysłowych docierających do dziecka z otoczenia i własnego ciała, integrowaniu tych informacji, co z kolei wyzwala u dziecka odpowiednie reakcje dostosowane do zmieniających się warunków środowiska.🏡⛱🏜⛰